בית הכנסת נעימת חיים – מרכז רוחני ציוני ע"ש חיים שושנה זצ"ל בנוסח צפון אפריקה

גבאי אשר אללוף 0505280124

זמני תפילות:

שחרית ביום חול: 6:15 

מנחה ערב שבת: 10 דקות לפני הדלקת נרות

שחרית של שבת: 8:00