בית הכנסת אחדות ישראל- נוסח משולב ספרדי ואחיד
כתובת: רח' שיקמה פינת צאלים
גבאי: אסי קרה 054-6388550

זמני תפילות
ימות השבוע
שחרית: יום חול: 6:10
חול המועד 6:30
שבת
שחרית: 9:00
מנחה: 10 דק' לפני הדלקת נרות