בית כנסת כלניות 

גבאים: משה לוי 0506244892. לירון שי 0506217560