בית כנסת אהבת ישראל

שחרית יום חול: 5:30

שחרית של שבת: 8:00

גבאי: ג'ורג' תורג'מן 0523287102