1. שיעור בהלכה יומית ובמשנה יומית: בימים א – ו בבית הכנסת המרכזי לאחר תפילת שחרית.

2. שיעור במשנה ברורה בבית הכנסת המרכזי – בין מנחה לערבית

3. שיעור בגמרא – מסכת בבא בתרא בבית מדרש אור שלום ביום א-ה: 

בחורף: לאחר תפילת ערבית (בשעה 17:15 לערך) 

בקיץ: שעה לפני תפילת מנחה (בשעה 18:00 לערך)

4. שיעור בפרשת השבוע – מועדון גיל הזהב – יום ד' בשעה 10:15

5. שיעור בנושאים אקטואליים בבית המדרש ע"ש קושלבסקי. (בכולל יום ו' לסרוגין – עפ' הפרסום)

6. דרשה על פרשת השבוע – בליל שבת סבב בבתי הכנסת 

7. דרשה על פרשת השבוע – בשבת שחרית סבב בבתי הכנסת.

8. שיעור בהלכות מעשיות, בשבת בסעודה שלישית, גם סבב בבתי הכנסת.

9. שיעור בנושאים אקטואליים בבית משפחת סימח. – מוצ"ש ב – 21:00