בית הכנסת ע"ש רבי שלמה הרשטיק

כתובת: רח' קדש ברנע 40
גבאי: מאיר דיין: 08-6517018

זמני תפילות שבת
מנחה: 10 דק' לפני הדלקת נרות.
שחרית: 8:00
מנחה של שבת בהדלקת נרות