גבאי: דורון סדק – 052-2767010
זמני תפילות

ימות החול
שחרית: מניין ראשון: 5:30
מניין שני: 6:30 (בשני וחמישי 6:25)
מנחה: 10 דק לאחרי הדלקת נרות
ערבית: מניין ראשון: 45 דק' אחרי הדלקת נרות
מנין שני כל ערב: 21:00

שבת
שחרית: 7:50
מנחה גדולה 13:10
מנחה: 10 דק' לפני הדלקת נרות