גבאי: משה גוארי 050-3228289
זמני תפילות:

ימות השבוע
שחרית: 5:45
שבת
מנחה ליל שבת: 5 דק' אחרי הדלקת נרות
שחרית: 7:30
מנחה: חצי שעה לפני הדלקת נרות