בית הכנסת הספרדי אור שלום
כתובת: רח' בשמת פינת צקלג
גבאי: אלי יפרח 053-7741199
זמני תפילות

ימות החול
שחרית: מניין ראשון: 5:30
מניין שני: 6:30
מנחה: בזמן הדלקת נרות
ערבית: 45 דק' אחרי הדלקת נרות
שבת
ליל שבת:מנחה בהדלקת נרות
שחרית: 8:00
מנחה: רבע שעה לפני הדלקת נרות