בית הכנסת נוסח אשכנז ריין
כתובת: דרך מיתר 83
גבאי:

גבאי: גדי קלרמן 054-2847788

זמני תפילות ימות השבוע
שחרית: יום חול: 6:00
חול המועד 7:00

זמני תפילות שבת
ליל שבת:

שעון חורף:
10' דקות לאחר הדלקת נרות.
שעון קיץ:18:30

שחרית: 7:30
מנחה גדולה:
שעון חורף: 12:30
שעון קיץ: 13:00