בית הכנסת בנוסח תימן

כתובת: מתחם בני- עקיבא

גבאי: צבי בן יחיאל 0578151411

זמני תפילות שבת

מנחה: 10 דק' אחרי הדלקת נרות.

שחרית: 7:30

מנחה של שבת: 20 דק' לפני הדלקת נרות