כתובת כתובת: רח' השלום
גבאי: אלי פרטוש 050-6615520
זמני תפילות שבת
ימות השבוע
שחרית: 5:30
שבת
ליל שבת: 10 דק' לאחר הדלקת נרות
שחרית: 8:15
מנחה: 15 דק' לפני הדלקת נרות