בכל יום שישי החל מהשעה 8:30 עד השעה 10:30 

מתקיים לימוד בבית המדרש עש' קושלבסקי

לפרטים דורון סדק: 052-2767010