המועצה הדתית במיתר שמה לה למטרה לתת מענה לשירותי הדת לכלל תושבי מיתר ברמה מקצועית וראויה תוך שיתוף פעולה עם הגופים הממסדיים והתושבים במטרה לענות ולהתחבר לצרכים ובכך נוכל לקרב לבבות וליצור קהילה של ביחד.

  • תפילות

  •  אחזקות מקווה טהרה ביישוב.

  • שמירה על עירוב

  • העשרת חיי התרבות התורנית במפגשים בין כלל האוכלוסייה ביישוב

  • פיקוח על כשרות

  • פיתוח ואחזקת בית העלמין ומתן שירותי קבורה ע"י מתנדבי חברת קדישא

  • ליווי משפחות אבלים

  • בניית סוכת אבלים (וסיפוק שולחנות וכיסאות)